Snart klart for grunnmur

Endelig nærmer det seg at vi ser konturene av huset vi så lenge har ventet på. I går og i dag har vi arbeidet med å få to store hauger med singel til å bli et jevnt dekke for grunnmur.

Så snart dekket for første plan er klart vil muren mellom halvetasjene settes opp, før vi så begynner arbeidet med singel for andre halvplan. Legg merke til høydeforskjellen på bildene.

Arbeidet med singelen vil fortsette og ferdigstilles i morgen. Deretter vil vi kun være å treffe på Krokskogen på ettermiddager og kvelder en god stund fremover. Vi beklager hvis vi oppattes som lite sosiale den nærmeste tiden 

Grunnmuren skal på plass i sin helhet i løpet av mai!