Høydeplassering av huset

De siste dagene har det vært mye frem og tilbake i forhold til høydeplasseringen av huset. Jeg har selv satt høyden på huset etter et nokså upresist kartgrunnlag, og var derfor veldig spent da Øvre Romerike prosjektering målte inn huset for oss. I og med at huset ikke er et standard sokkelhus er det vanskelig å forestille seg hvor stort det vil bli. Etter en runde med målestokk og vater var jeg og pappa enig at høyden på huset var perfekt og slo oss til ro med det.

Dagen etter snakket jeg med gravern på telefon og vi ble enig om å møtes på tomta for å ta ut høydene på de ulike etasjene. Jeg begynte å vingle i min sak om vi burde heve huset. Jeg kontaktet saksbehandler i kommunen og fikk vite at vi var nødt til sende inn en søknad ved endring av høyden. Jeg begynte å se for meg mye styr med papirer hit og dit. Det viste seg å være unødvendige bekymringer, for nok engang kom vi fram til at høyden er riktig for huset og tomta. Så nå er det bare å sprenge det siste som er igjen, og gjøre klart til grunnmur.