Her skal huset stå

Nå har det virkelig skjedd ting på tomta. Det er sprengt en del i forkant for oppkjørsel og garasje. Og de foreløpige massene er kjørt bort.

Som dere også ser ut i fra bildene, så er jordlaget som lå oppå fjellet gravd vekk og lagt i en krans rundt der huset skal stå. Slik får vi mye fin jord som kan fylles tilbake.