Foreløpig hageplan

Mette har laget en foreløpig plan over utformingen av uteområdene.

Bildet under viser bare et utsnitt av tenkt utforming. Se på dette pdf-dokumentet for en komplett plan.