Skrinlagt hjemmekino :(

å et tidspunkt planla jeg i detalj eget rom for hjemmekino for Boligpartners Toscana. Påbygget på siden som originalt er tiltenkt garasje planla jeg som hjemmekino, da vi uansett ønsket et selvstendig bygg for garasje. Størrelse, samt takvinkel hadde gjort dette til et ideelt utgangspunkt for kinosal :)

På et senere tidspunkt har bredden på huset, for vår del måtte vike, da tomta ikke er bred nok. Og utnyttelsesgraden for tomta ville heller ikke ha tillatt dette med mindre vi hadde droppet garasje.

Men da jeg allerede har brukt en del tid på planleggingen, ønsker jeg å dele detaljene med andre. Så kanskje noen andre en gang i fremtiden ønsker å realisere planene:

Hjemmekinosal

Utdrag tenkt planløsning

Tenkt møbelplassering

3D-modellen er laget i Google SketchUp.

– Størrelse ca. 7 x 5 meter
– Teknisk rom på ca. 1 x 5 meter bak lerrettet, for AV-utstyr)
– 14 cm høye trappetrinn, 70 cm dype, på begge sider av «kinosalen»
– 140 cm dype avsatser for 2-seters sofa og lenestoler (totalt 6 sitteplasser)
– Døren ville kommet 105 cm opp på veggen. Noe som tilsier at «kinosalen» ville ha fått en foajee fra den innvendige boden som originalt er tegnet inn i andre halvplan i Toscana. Perfekt for oppbevaring av dvd-samlinga, popcornmaskin og et lite kjøleskap.