Dispensasjonssøknad ferdigskrevet

I dag har vi sendt over dispensasjonssøknaden til Boligpartner Denne skal legges ved byggesøknaden til Sørum kommune.

Det er jo takvinkelen vi søker om dispensasjon for, da taket på huset vårt vil ha en takvinkel på 15 grader, men kravene for takvinkel for boligområdet er 20-45 grader.

På nettsidene til Sørum kommune ligger det en «Estetisk veiledning for boligbygging i Sørum kommune». Denne har vi brukt som et utgangspunkt i vår argumentasjon i forhold til at huset er godt tilpasset i forhold til det bratte terrenget og at huset ikke vil utgjøre seg noe spesielt i forhold til fjernvirkningen. Vi har bevisst henvist til paragrafer i veiledningen fra kommunen.

Vi har også tatt en del bilder på Krokskogen som vi har benyttet som en virkemiddel for å synliggjøre den allerede varierende bebyggelsen i området. Dette bør også tale vår sak i forhold til at vi har avvikende takvinkel.