Mottatt tilbud fra Boligpartner

For et par dager siden mottok vi tilbudet fra Boligpartner, inneholdene en pris for huset inkl. skisserte endringer, en leveransebeskrivelse og et budsjettforslag som for hele byggingen.

Prisen var, ikke uventet, noe høyere en i standard prisliste, men det er vel neppe noe nytt fenomen at standardleveransene i prislistene inneholder et absolutt minimum.

Så nå får vi bruke en del tid på å bearbeide budsjettforslaget opp mot vår økonomiske situasjon før vi tar kontakt med en bank for å se på finansieringsmulighetene.