Studert tomtekart

Etter at vi var i kontakt med selger av tomta på Krokskogen har vi mottatt et kart for aktuelle tomt. Og det kan dessverre se ut til at tomta er litt for smal for Toscana-huset, iallefall i sin opprinnelige form. Så da må vi i tilfelle se på mulighetene for å gjøre huset noe smalere for å få plass.

Det vil nok fort gå utover mine allerede omfattende hjemmekinoplaner :(