Reguleringsbestemmelser Krokskogen

Jeg sendte i dag en forespørsel til Sørum kommune om å få tilsendt reguleringsbestemmelser for Krokskogen boligområde. Og det tok ikke lang tid før bestemmelsene lå i innboksen min :)

Etter gjennomlesing av bestemmelsene oppdaget vi at kravet til takvinkel var oppgitt ulikt fra prospektet for tomta: «Takvinkel skal være mellom 20 og 45 grader.» Dette er jo veldig positivt, for da er avviket i forhold til Toscana noe mindre. Da er vi bare 5 grader i fra. :)22