Mulig tomt på Krokskogen?

I dag har vi vært på besøk hos Kristine og Espen på Rånåsfoss. De har fått det kjempefint i det nye huset sitt!

På vei til dem så vi et «Tomter til salgs»-skilt på Krokskogen der Kristine og Espen bor. Av det vi klarer å tolke ut i fra kartet på skiltet så ser det ut til de få tomtene som ikke er bebygd er skrå! Bingo!? Vi noterte oss telefonnummeret fra skiltet, så vi kan finne ut mer om tomtene.